Välkommen med på resan!

Fondita goes Sverige

Då du vill ha nischade och hållbara aktiefonder!

Fondita – seriös underhållning!

Nu snackar vi fonder på svenska

Med vår styrelseordförande Magnus von Knorring och skådespelaren André Wickström.

Nästa avsnitt: Ohemult

Fondförvaltaren från Finland hittas redan nu i Sverige!

Hos dessa samarbetspartner hittar du ett urval av våra fonder.
Snabbt och enkelt!

Välkommen till Fondita!

Nu tar vi Sverige, inte med storm, men med charm. Du har redan fått en glimt av vår charmanta Magnus som vill in på marknaden. Hela vår personal är lika trevlig och vi vårdar dina aktiefonder lika ömt som vi vårdar vårt gemensamma språk. Du får gärna ta kontakt med oss vid behov. Vi är dina finlandssvenska experter på fondsparande!

Fondbolaget Fondita Ab är ett självständigt fondbolag som framgångsrikt handplockat bolag till sina aktiefonder på nordisk och europeisk aktiemarknad sedan 1997.

Bekanta dig med vår verksamhet i sin helhet!
Fondita.se

Nyfiken på vår förvaltning?

Våra fonder i korthet!

Våra aktiefonder gör det enkelt och smidigt att välja rätt enligt dina egna preferenser.
Megatrender

Vi lever i en värld som ständigt utvecklas. Då du vill investera i fonder som fokuserar på bolag som ligger i tiden och tar sikte på framtiden är det här fonderna för dig.

Sustainable Europe

Som namnet redan säger är det här fonden som investerar i bolag som i sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling och vill minska CO2-utsläppet samt använda naturresurserna på ett effektivare sätt.

Healthcare

Går du i gång på bolag med fokus på hälsa och välbefinnande? I den här fonden samlar vi bolag där tillväxten drivs av en åldrande befolkning, ökad välfärd, teknisk utveckling, klimat- och miljöförändringar.

2000+

Det här är fonden för dig som vill investera i bolag som drar nytta av globala förändringar som ett växande krav på miljöskydd, förändringar i befolkningsstrukturen samt tillväxtutsikter inom teknologisektorn.

Norden

Känner du att den nordiska marknaden är ditt happy place? Då du vill investera i nischade bolag med en stark marknadsposition som det går bra för är de här fonderna för dig.

Nordic Micro Cap

Som namnet redan säger är det här fonder som investerar i små kvalitets- bolag i Norden. Bolagen har en stark marknadsposition och egen nisch, och finns inom tillverkande industri, teknologi, konsumtionsrelaterande verksamhet samt medicinteknik. Bolagen understiger i huvudsak ett marknadsvärde på 800 miljoner euro.

Nordic Small Cap

Går du i gång på kvalitetsbolag med långa traditioner i Norden? Gemensamt för bolagen är att marknadsvärdet understiger tre miljarder euro. Hit väljs bolag inom medicinteknik, mjukvaruteknologi, tillverkande industri och konsumtionsrelaterande verksamheter. Bolagen understiger i huvudsak ett marknadsvärde på 3 miljarder euro.

Equity Spice

Känner du att ditt hjärta slår lite extra för finska börsnoterade bolag som är marknadsledande globalt, men också starka lokalt? Här väljer vi bolag inom industri, mjukvaruteknologi, hälsovård och konsumtionsrelaterade verksamheter.

Europa

Let’s go Europa! Möjligheterna är många här och som ansvarfulla placerare ser vi till att investera i kvalitetsbolag med goda tillväxtutsikter.

European Micro Cap

Är fonder som investerar i mindre europeiska börsnoterade bolag något du dras till? Hit väljs små kvalitetsbolag inom främst industriteknologi, medicinteknik, informationsteknologi och konsumentrelaterade verksamheter där bolagen i huvudsak understiger ett marknadsvärde på 800 miljoner euro.

European Small Cap

Vill du följa med små- och medelstora europeiska börsnoterade bolag på lite bredare front? Den här fonden har en bred branschfördelning inom bland annat medicinteknologi, konsument- och industrirelaterad verksamhet där bolagen i huvudsak understiger ett marknadsvärde på 4 miljarder euro.

Slutligen vill vi klargöra att som ansvarsfulla fondförvaltare beaktar vi bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta i samtliga fonders investeringsbeslut.

Har du frågor?
Kontakta gärna vår distributionspartner i Sverige.
Atle Investment Services